0

IMPACT REPORT 2021

MLT story April 06, 2022 By Molet Team
 .2021 לשנת MOLET אנו נרגשים לשתף את דוח האימפקט של

כעסק בעל שלוש שורות רווח (כלכלי, סביבתי וחברתי) אנחנו מאמינים שדרך עיצוב ויצירה אפשר ליצור אימפקט משמעותי על הסביבה, הקהילה ועל א.נשים.

עם הדוחות המתפרסמים על מצב ההתחממות הגלובלית ומשבר האקלים, אנחנו חושבים שיש לנו את החובה, כמעצבים, ליצור שינוי אמיתי, לקדם אותו ולהפיץ את הידע שלנו הלאה, למען העתיד שלנו ושל ילדינו.

בדו”ח הזה, תוכלו להיכנס לעולם שלנו – דרך מספרים ונתונים, סיפורים מרשימים מאחוריהם נמצאים שותפים שלנו, עמותות המסייעות לאוכלוסיות בסיכון וכל מי שלוקח חלק בעשייה שלנו ביצירת ריהוט בר קיימא ושינוי תפיסת חיים.

תודה מיוחדת ליליה, קאו ואנסטסיה, האינטרים הנהדרים שלנו מכל רחבי תבל, שעמלו על הדו”ח והשקיעו בו רבות, וכמובן לכל מי שעובד איתנו, צוות ההדרכה, הייצור, החינוך וההנהלה, הקמים כל בוקר עם רצון אמיתי ליצור אימפקט חיובי על העולם שלנו.

מצורף הדו”ח בגרסתו המלאה באנגלית, וגם גרסה מקוצרת בעברית.

בברכה

TEAMOLET